SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařování


Chcete-li přispívat do fóra, musíte se zaregistrovat !


Navštivte také:      SVAR INFO
Reklama na SVARFORUM

Nejste přihlášen(a)

SVARINFO - magazín o praktickém svařování


#26 17-04-2019 14:08:59

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 390

Re: SMA-130 oprava tranzistorového měniče

Když už nebylo v Brně , tak počkám na to jak dopadne měření toho trafa  co jsem namotal . Jinak nějaký proudový trafo mám .Nafotím  je a  ukážu .


Takže pro cejchování toroidní sondy jsem použil zapojení transformátoru 230V na primáru a 24V  na sekundáru.
Do sekundárního vinutí jsem zapojil dva odpory 12 ohm /20W v serii , s nimi v serii kontrolní ampérmetr na rozsahu 2A  a propojovací vodič jsem provlékl dutinou toroidu tak abych jej mohl přiblížit po protažení těsně k vodiči přívodnímu a ty jsem zafixoval izolační páskou ...Takže jsem měl plný celý jeden závit .

Na sekundáru toroidu jsem připojil osciloskop a kontrolní měřidlo DMM3900 na rozsahu 200 mV  střídavých .
Sekundární vinutí toho toroidu má 50 závitů a je zatížené odporem 1 ohm.

V této konfiguraci jsem naměřil toto:
Proud měřený ampérmetrem .......................................1,083 A   měřená efektivní hodnota
Napětí na výstupu trafa osciloskopem ...RMS ...............17,92 mV
Napětí na výstupu trafa osciloskopem ...pík -pík  ..........50,80 mV
kontrolní měření multimetrem ....................................17,70 mV  měřená efektivní hodnota

Stanovení přenosové hodnoty  p= 17,92mV /1,083A = 16,54 mV /1A.
-------------------------------------------------------------------------------------
Kontrolní měření pro N1= 2 závity

Proud měřený ampérmetrem .......................................1,083 A   měřená efektivní hodnota
Proud měřený osciloskopem na primární straně na odporu 12ohm  , napětí  půlvlny špičková hodnota  = 18,1    Špičková hodnota proudu je pak Imax= 18,1/12=1,508A


Napětí na výstupu trafa osciloskopem ...RMS ...............36,68 mV
Napětí na výstupu trafa osciloskopem ...pík -pík  ..........101,6 mV
Amplituda výstupního napětí je ..................................51 mV

kontrolní stanovení převodu ( přenosu ) trafa   ze špičkových hodnot měřených průběhů      p = 51mV / 1,5A   =33,812mV / 1A // N1=2 závity

takže pro jeden závit je přenos pak:   p=33,812/2 = 16,9 mV / 1A . 

Závěr :
Měřený transformátor proudu zobrazuje 1A primárního proudu jako 16,5 ( 16,9 )  mV . Hodnoty jsou okamžité nebo taky amplitudy .
Měření proběhlo na kmitočtu 50 Hz .
Nevykazovalo žádné nelineární zkreslení .
Kontrolu přesycení jádra transformátoru mi stávající vybavení neumožňuje .
Musel jsem rozlišovat mezi  hodnotami efektivními a mezi  hodnotami amplitudovými  signálu a případně hodnotami špička -  špička  .Aby následné poměry veličin měli adekvátní vypovídací hodnotu.
Taky je vidět  z měření vliv navinutí 1 závitu a dvou závitů na primáru toroidu .

Poznámka:
Pro seřízení sondy na převod 20mV / 1A mohu domotat 5,8 závitů nebo zvětšit hodnotu zatěžovacího odporu ..to ponechávám na případné úvaze každého z Vás , koho toto téma zaujalo.

Editoval JaroslavPavel (28-08-2021 11:52:58)

Offline

 

#27 18-04-2019 21:04:59

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 390

Re: SMA-130 oprava tranzistorového měniče

Zjistil jsem , že v servisním návodu pro SMA 130-1 je chyba v příloze č.3 .Propojení vývodů 4 z REGULÁTOR  NF části a vývodu 8 v koncovém stupni nazvaný BLOK BUDIČŮ způsobuje zkrat signálu druhého kanálu stroje .
Na tento servisní návod odkazuje kolega pt.kbely  v   #2 .

Jako následek je snížení odebíraného proudu měřeného ampérmetrem A1 a to na 1/5 hodnoty , která zde má být .( PŘÍLOHA 3 )

Kanál CH 2 je v tomto stavu bez signálu.

Editoval JaroslavPavel (18-04-2019 21:07:49)

Offline

 

#28 19-04-2019 11:10:31

pt.kbely
Člen
Registrovaný: 26-12-2011
Příspěvky: 885

Re: SMA-130 oprava tranzistorového měniče

Při poměru závitů 1:100 je proud sek Isek= 0,01 Ivst,            napětí na odporu 100R   Usek= 0,01 Ivst*100 čili přenos 1V/1A
To se dobře počítá, je tam drobná nelinearita, ten odpor 100R je dost vysoký, odpovídá lépe poměru 1:1000, to je vidět  i  z https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.610-188.1.pdf
Ale v domácích podmínkách 1000 závitů na toroidu už je příliš, pro to pouze 1:100, a s 1V/1A se mi lépe počítá než s 0,1V/1A i za cenu nějaké nepřesnosti.
Z toho, co Vám vyšlo, už je a si jasnější proč jsem napsal, že mám 103 závitu a odpor 110R, odpor skládám, dám paralelně 2 ks 220R nebo 3ks 330R.  Dva 200R/2W bych těžko sháněl, při paralelní kombinaci mi klesá parazitní indukčnost odporů, pokud bych dal 2ks 51R/2W do série, indukčnost mi poroste.
103 závitů - vinu víc (5 -10%) a pak změřím a odmotávám, protože se při motání můžu splést a taky mám možnost to doladit, třeba ztráty. Je to potřeba brát jako zatížený transformátor, třeba trafo na 24V na prázdno taky dává víc než při jmenovitém zatížení, prostě výrobce dá na sek víc závitů, než odpovídá poměru napětí 230V/24V.
Přenos (vypočítaný) mám p=1/103*110=1,068 (Odpory jsem přesně neměřil a i u počítání závitů jsem se mohl splést, takže tam bude ještě nějaká odchylka), tím kompenzuji ztráty.

Zhotovení 1 celého závitu dráty k sobě a stáhnuty páskou jsem viděl např PC zdroji, ale jinak se běžně používá měření na přímém drátu, např při měření klešťovým A-metrem. Dá se to všechno kompenzovat.
Ten rozdíl při 1 závitu a 2 závitech přepočteno na závit je způsobený pevnější vzájemnou vazbou. Je prostě potřeba si určit jak bude ten jeden závit vypadat (jeden závit bez opásání nebo třeba 2 závity s opásáním a podle toho kompenzovat těsnost vazby a ztráty. Pochopitelně, s pevnější vazbou je to lépe předvídatelný.

Offline

 

#29 19-04-2019 11:34:10

pt.kbely
Člen
Registrovaný: 26-12-2011
Příspěvky: 885

Re: SMA-130 oprava tranzistorového měniče

Důvod proč použít menší odpory taky chápu, pokud bych použil třeba jen 11R (10R + něco), tak za cenu přepočtu 0,1V/1A by byl bonus nižší výkonové zatížení odporu a lepší linearita. Ale vzhledem k velikosti toroidu a jeho krytu to už pro mě není až tak důležitý.

při 10A
100R     P=10V*10V/100R=1W
10R       P=1V*1V/10R=0,1W

Editoval pt.kbely (19-04-2019 11:34:50)

Offline

 

#30 20-04-2019 09:13:35

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 390

Re: SMA-130 oprava tranzistorového měniče

OPRAVA chyb:
Ve schematu koncového stupně a to dílu A i dílu B jsou nesprávně odpory R6 a R8 .
Kde R8 ( 10 ohm ) má být paralelně diodám V20,V19,V12 a to vše zapojeno mezi bázi a emitor tranzistoru VT 4 .

Odpor R6 o hodnotě ( 10 ohm ) má být zapojen v emitoru VT4 do společného vodiče , jak je zapojen i nyní. ( tedy do emitorů VT5,6,7. )

Snažil jsem se provést kontrolní oscilogramy dílu A i dílu B . ( oba jsou po opravě spočívající ve výměně koncových tranzistorů i s budičem tedy VT4, VT5,VT6,VT7,)
Naměřil jsem rozdílné výsledky a to zvláště na rekuperační diodě V15 obou bloků.

Dochází tam k zákmitům proudu . Protože jsem nemohl věřit nové proudové sondě , vyrobil jsem si snímání pomocí R=0,1 ohm a zjistil, že zákmity nejsou způsobeny proudovou sondou ale jsou tam i při snímání proudu pomocí bočníku.


Vzhledem k tomu , že mě takové nesrovnalosti zdržely , dopracuji kontrolu dalších dvou koncových stupňů následně . Pak uvedu obrázky těch signálů
Těžko se určuje , který signál je odpovídající a který bych měl považovat  za vadný.


Jinak k sondě ...je dobré, když víme , jak se dopracovat k přenosové funkci té sondy. Ale je přeci jenom dobré mít kontrolní měření pro ocejchování .
      Taky by bylo dobré mít ten vzorek přezkoušen pro kmitočet od nejnižšího 20Hz po nějaký nejvyšší 1 MHz nebo 10MHz aby jsme věděli ,kdy to trafo už prostě nefunguje jako trafo .
Proto jsem si vzal na srovnávání ( na 30kHz raději odpor 0,1ohm ) toto šlo v době kdy ve stroji mám bezpečné napětí , ale nepůjde to až tam připojím plné napájecí napětí ( pak tam bude muset být to trafo ).
     Jo  a taky bych měl vědět do jakého proudu mi funguje jádro . Jakmile se přesytí, tak nastane přenos takový jak vyobrazil pan pt.kbely v #16.
Proud tam poteče, ale trafo bude ukazovat , že tam neteče anebo málo .

Editoval JaroslavPavel (20-04-2019 09:16:58)

Offline

 

#31 21-04-2019 11:12:08

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 390

Re: SMA-130 oprava tranzistorového měniče

Přikládám naměřené průběhy po seřízení stroje .
Obr.1: Budící signál z NF generátoru
Obr.2: Signál na TR1
Obr.3: Budící proud koncových tranzistorů  (použita vyrobená proudová sonda )
Obr.4: Výstupní proud koncových tranzistorů (použita proudová sonda )

http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_boda_w.jpg;http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_bod_b_w.jpghttp://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_bod_d_w.jpg;http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_bod_f_w.jpg

Seřizování za použití přípravků  uvedených v manuálu pro SMA 130-1  nebo   SMA130-2 TIG

Jinak konstatuji, že oprava tohoto stroje je velmi pracná .

Editoval JaroslavPavel (21-04-2019 11:36:29)

Offline

 

#32 01-05-2019 09:31:01

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 390

Re: SMA-130 oprava tranzistorového měniče

http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_mc_1w.jpg;http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_mc_2w.jpg;http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_mc_3w.jpg;


Výše je vyobrazený řídící obvod tohoto stroje . Není zde uveden obvod MD4700, protože od něj nebude knihovna v SPICE nebo v MicroCap  popisu . Takže tento celý obvod jsem nahradil pouze komparátorem X10 , kterému jsem nastavil pracovní podmínky , jak jsou uvedeny pro obvod MD 4700 .
Dále jsem nahradil bočník 150 A /60 mV odpory 0,001 ohm zapojenými v sérii a tím mi vytváří kaskádu , na které si mohu přepínat vstupní napětí a tím pádem modeluji velikost svařovacího proudu .
Svařovací proud je simulován zdrojem proudu odpovídajícího kmitočtu jako má stroj SMA 130-1.
Toto vidíte na prvním řádku analýzy v #33.
jinak ostatní zapojení je identické ze stroje samotného .
Pouze potenciometry jsou řešeny použitím MAKER a tím pádem jsou upraveny do podoby odpovídající vytvořeným makrům .
Potenciometry jsou ohraničeny obdélníkem a mají světle modré pozadí.
Řízení potenciometrů je na pravé straně obrazovky a nejsou zde zobrazeny všechny proměnné prvky .

Editoval JaroslavPavel (01-05-2019 09:47:59)

Offline

 

#33 01-05-2019 09:34:14

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 390

Re: SMA-130 oprava tranzistorového měniče

http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_mc_4-analyza_w1.jpg;http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_mc_5_analyza_1.jpg

Zde jsou uvedeny dva případy simulace provozu stroje s různými svařovacími proudy .
je zde taktéž patrná změna šířky pulzů na výstupu komparátoru X10 a lze tedy tvrdit , že funguje šířková impulsová modulace a tedy že bude fungovat i kontrolovaný stroj .

Pomocí takového zobrazení lze kontrolovat jak má vypadat nastavení jednotlivých prvků pro svářecí stroj obzvláště , kdy klient ani technik nemá výrobní předpids o seřízení a nastavení vlastností stroje .

Pouze je škoda, že obvod MD4700 není popsán funkční knihovnou , aby se mohla udělat simulace provozu celého zařízení .


Tím bych považoval stroj  SMA 130 za dostatečně popsaný , neboť silová část je stejná jako u stroje SMA-250-1 s tyristory.A k tomuto stroji je zde samostatné téma.

https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 90&p=1

odkaz na podobná témata zde na foru :
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=385
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=306
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=3044

https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=2440
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 89&p=1
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=2095

Editoval JaroslavPavel (31-05-2019 16:11:15)

Offline

 

#34 21-05-2019 13:35:15

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 390

Re: SMA-130 oprava tranzistorového měniče

Opravy chyb:ve schematu NF jednotky v příspěvku #9

Kondenzátory C12, C13, C14, C7 a C8 jsou hodnoty 100 k a ne 1 k .

Kondenzátor  C8 je připojen v uzlu mezi R24 a R18 a na nulový potenciál.   Ve schematu není zakreslen vůbec.

Taky je zde označen R11 ve vstupu -IN (2) operáku U1A  a totéž označení rezistoru R11 v bázi tranzistoru T1 .

Toto jsem zjistil až při práci na druhém stroji se stejnou deskou A021.

Kromě desky s označením A021 jsou ještě tři varianty řídících desek ( jejich označení neznám )

Editoval JaroslavPavel (21-05-2019 13:42:02)

Offline

 

#35 23-05-2019 08:34:16

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 390

Re: SMA-130 oprava tranzistorového měniče

Na obrázcích je součástka o které nevím co je zač.
pokud Vám ta součástka něco říká, popište mi ji , nebo zašlete odkaz na katalogový list .

Ve schematu ji konstruktér označil jako RX1.( schema je zatím tak jak vzniklo při prvním nákresu --tedy bez úprav )
Naměřil jsem multimetrem různé hodnoty ...15 ohmů ale taky nekonečno , , takže ani měření není dost vypovídající.

Pro ty co Vás zajímá funkce z té desky , tak je zde vidět obvody pro výrobu vysokého napětí pro zapalování TIG oblouku .
Je zde realizován násobič čtyřmi , taky je hodnota VN omezena jiskřištěm ... no a to je vše vidět na té desce.

Takové rafinované Hf jste ještě neviděli : Nejprve se přes kontakt relé vybíjí kondenzátor do primární cívky impulsního trafa a pak je na výstupu tohoto transformátoru realizován Delonův násobič čtyřmi a aby případné vysoké napětí nebylo moc vysoké, tak se jeho velikost upravuje přeskokem na jiskřišti . Do svařovacích obvodů se přenáší toto Vn pomocí 12 závitů vložených do ploché cívky umístěné ve stroji  a to tak , že v místě přenosu Vn  je v cívce umístěný ferit na zvýšení indukčnosti obou cívek .
Jádro není uzavřené a tím pádem mimo přímý magnetický obvod je vlivem rozptylu mgt pole působení VN potlačeno na minimum.
Chytrý,že ... z dosavadních obvodů ale není vidět řízení toho HF zapalovače .
Takže nelze určit jak často a jak rychle kmitá to primární relé u impulsního trafa .

Ošetření oblouku na kontaktech toho relé autor neřešil , asi tam nefungují napěťové špičky ... trošku se opálí kontakty ...aby bylo co vyměňovat při poruše funkce .http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_obr_1po.jpg;http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_obr_2p.jpg;http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_obr_3p.jpg;http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_obr_4p.jpg;

http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_detail_1.jpg

Děkuji za Vaši pomoc.

Editoval JaroslavPavel (23-05-2019 09:22:08)

Offline

 

#36 23-05-2019 11:43:40

Wehrner
Člen
Registrovaný: 16-05-2007
Příspěvky: 53

Re: SMA-130 oprava tranzistorového měniče

Jedná se o pozistor, neboli PTC termistor.

Offline

 

#37 23-05-2019 12:14:06

pt.kbely
Člen
Registrovaný: 26-12-2011
Příspěvky: 885

Re: SMA-130 oprava tranzistorového měniče

Offline

 

#38 23-05-2019 14:49:24

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 390

Re: SMA-130 oprava tranzistorového měniče

Děkuji za informaci.
Nikde jsem na tom obale nápisy neviděl , a ani je pořádně nehledal.

Ten pozitivní termistor má velmi zvláštní charakteristiku .
v podstatě při dlouho nesepnutém relé Re2 ( JD2 ) tak vypne nabíjení sám.

Výborné vysvětlení je v této prezentaci Power point , kterou stáhnete z www.

OB21-OP-EL-ZEL-JAK-U-1-010.pps

Editoval JaroslavPavel (23-05-2019 15:03:59)

Offline

 

#39 23-05-2019 14:54:42

Ikovlabs
Člen
Registrovaný: 16-02-2017
Příspěvky: 115

Re: SMA-130 oprava tranzistorového měniče

Pouzival se i v klasicke TV k demagnetizaci masky - pruchodem proudu(zahratim) zvetsi svuj odpor a tim plynule zmensi pruchod proudu obvodem (civkou) .


Berlan BPS 40,BWIG 180,BMIG 140

Offline

 

#40 24-05-2019 14:53:40

pt.kbely
Člen
Registrovaný: 26-12-2011
Příspěvky: 885

Re: SMA-130 oprava tranzistorového měniče

K tomu otevřenému x uzavřenému obvodu vazebního trafa.
Kdysi tady někdo zkoušel dělat HF a nedařilo se mu, tak když byl čas, tak jsem zbastlil 2 různá provedení více méně z toho co jsem našel v šuplíku, abych zjistil jaké výhody a nevýhody to má.
1)    Tyristor na 1600V vybíjí 100n kondenzátor do vazebního trafa. – Reálně se dá použít napětí 550V- 1100V, max poměr závitů 1/20. Je potřeba použít dost velké omezení nabíjecího proudu, tedy příkon cca 20W, max 30W, protože je potřeba aby nabíjecí proud byl nižší než samopřídržný proud tyristoru. Z toho pak vychází nízká opakovací frekvence 200Hz – 50Hz. Tady je nutné mít uzavřený magnetický obvod vazebního trafa, protože výstupní napětí je závislé na vstupním napětí a na poměru závitů – otevřený obvod by znamenal nižší indukčnost toho jednoho závitu, takže z toho poměrně nízkého spínaného napětí 550V- 1100V se dost ukrojí na velkém odporu a indukčnosti 100n kondenzátoru a odporu tyristoru, špičkový vybíjecí proud byl podle napětí cca 200 – 400A. Vyšší indukčnost toho 1z primáru tedy znamená, že bude podstatně vyšší napěti na primáru. Při omezení funkce na 10s a opakovací frekvence 200Hz – 50Hz to pak zvládá tyristor bez chladiče (neopakovatelný pulz max 500A). Jiskra v argonu přeskočí spolehlivě na max15mm. Není potřeba jiskřiště, vazební trafo je těžké.
2)    HF trafo, nabíjí 500pF – 2,2nF, vybíjí se přes jiskřiště do vazebního trafa. – Stačí napájení 12V, je možno zvýšit, příkon od 20W lze zvýšit i na 60W (je to dané použitým tranzistorem a HF trafem) pokud se použije svitkový kondenzátor na 15kV (má menší vnitřní odpor) stačí okolo 500pF, při použití keramiky 1 – 2,2nF, opakovací frekvence cca 20 kHz (pod rezonančním kmitočtem trafa). Zde je pak k dispozici vyšší napětí (je dané vzdáleností jiskřiště, kondenzátory musí mít dostatečnou rezervu) a vyšší opakovací frekvence na primár vazebního trafa, kondenzátory mají nejen menší kapacitu ale i parazitní indukčnost a odpor. Protože indukčnost a odpor obvodu napájení je nižší, může být nižší i indukčnost primáru vazebního trafa – tedy otevřený magnetický obvod, stačí tyčová feritová anténa.
Pokud se zvýší příkon nad 20W, zvolí dostatečný poměr vzdálenosti jiskřiště a poměr závitů vazebního trafa, zase není problém dosáhnout poměr závitů 1/20, lze lehce získat v argonu delší jiskru než 15mm. Tlumená sinusovka má více period. Menší váha. Lze použít i jiný poměr závitů, za cenu kratší jiskry je pak silnější výboj (větší výstupní HF proud). Tranzistor zhruba stejné velikosti jako tyristor do 10s může být opět bez chladiče.

Offline

 

#41 25-05-2019 18:41:12

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 390

Re: SMA-130 oprava tranzistorového měniče

http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_p1090282_1_w.jpg;http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_p1090284.jpg;

Tyto obrázky splňují Váš popis ze druhého případu.

Vaše zkušenost je zajímavá ...hlavně se způsobem vazby vysokého napětí do svařovacího okruhu.

Postřehl jsem toto dvojí řešení navázání okruhů  , ale tak jak Vy jsem o něm nepřemýšlel , zatím to vždy fungovalo , a pak nebyl důvod se tím zabývat.

Takže obrázky doplní Váš výklad.

Editoval JaroslavPavel (25-05-2019 18:49:05)

Offline

 

#42 26-05-2019 18:57:10

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 390

Re: SMA-130 oprava tranzistorového měniče

http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_schema_vystup_w.jpg

Zde je uveden způsob navázání vn impulsního zdroje do okruhu svařovacího proudu .

Toto je doplnění pro ty z Vás , které zajímá ošetření přenosu energie vysokého napětí z HF do svařovacího okruhu .
Neuměl jsem změřit činitel vazby mezi vn indukčností a indukčností svařovacího obvodu . Zatím jsem to = (činitel vazby ) nepotřeboval měřit .... tak nevím

Zkoušet  to zatím nemohu, nemám k tomu hořák a další vybavení a tak budu muset požádat některý servis  , aby mi provedli zkoušku s jejich vybavením .

Editoval JaroslavPavel (26-05-2019 19:07:04)

Offline

 

#43 26-05-2019 19:30:08

Atlan
Člen
Registrovaný: 18-07-2011
Příspěvky: 1387

Re: SMA-130 oprava tranzistorového měniče

Ma nejaký zmysel to prekreslovat rucne ked existuju svhemy tj max doplnit udaje co tam niesu

Offline

 

#44 26-05-2019 19:38:52

pt.kbely
Člen
Registrovaný: 26-12-2011
Příspěvky: 885

Re: SMA-130 oprava tranzistorového měniče

Atlan napsal(a):

Ma nejaký zmysel to prekreslovat rucne ked existuju svhemy tj max doplnit udaje co tam niesu

Občas není schéma po ruce, anebo pokud na něj dá někdo odkaz, za pár let už tam není.

ještě doplním. Já jsem vycházel z už dříve zde uvedeného obrázku http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … _small.jpg a pak sem na diskusi někdo dal HF, co vyráběl Polák a prodával ho na Alegru. Bylo vidět, že tam má trafo z 230V na 12V na napájení 555 a spouštění tyristoru a další trafo zapojené zrcadlově k prvnímu, takže získal měkké oddělené napětí230V, to zdvojil a usměrnil, tím nabil kondenzátor a tyristorem vybil do vazebního trafa z největšího U (mat  11) od Prametu . Protože je mám, a chtěl sem porovnání hlavně jiskřiště a bez jiskřiště. Ono dříve se většina zapalování plynových spotřebičů řešila buď pizo nebo tyristorem, např plynový kotel Gasex nebo plynové infrazářiče, ale opakovací kmitočet byl hodně nízký, tak okolo 3Hz. Byla to taková rychlovka, ani jsem si to nefotil, většinu věcí jsem našel v šuplíku např televizní HF trafo, jiskřiště 
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3495_jiskoiti.jpg
ferity, těch mám od Prametu mnohem víc, např čela 205 512 409 017 nebo špunty  205 512 400 016 jsem ani neviděl v katalogu.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3495_eela.jpg

Ono je víc možností např http://www.svarbazar.cz/phprs/download. … mp;sekce=3 zde je TIG svářečka ESAB LTG 400. Na této svářečce je zajímavě vyřešeno HF zapalování oblouku pomocí automobilové indukční cívky a jiskřivé svíčky ve funkci jiskřiště. Ale dneska by to bylo zbytečně těžký a rozměrný. Někdo sem dal kdysi ze zahraničního fóra HF, kde bylo vazební trafo z feritu pro vychylovací cívku. Před časem sem někdo dal i vazbu pomocí kondenzátorů, ale to se mi zrovna moc nepozdávalo, pro mě to už moc vybočovalo z řady.
Ale to řešení od V8 Brazil, kde to spíná relé, jste sem dal asi jen Vy.
Já jsem použil trochu přerostlé jiskřiště, klasické HF trafo z TV nebo monitoru, a místo silového vodiče byl jen 1,5mm² drát v PVC, protože mi šlo jen o princip funkce. Jinak to řešení s tyristorem, co si vzpomínám, mělo ještě jednu nevýhodu. Zdroj byl dost měkký, a pokud se k rozptylovému trafu dala větší silnější duralová deska, např chladič, tak se v něm indukovaly vířivé proudy a to mělo vliv na délku jiskry, to by asi někomu mohlo dělat problémy a divit se že to nefunguje. Co sem nezkoušel je vliv kapacity svářecích kabelů mezi sebou nebo mezi uzemněnou kovovou podložkou -kapacitní proudy by mohly při použití příliš měkkého zdroje dost stáhnout napětí, proto bych volil radši řešení, kde lze snadno přidat výkon, takže použití jiskřiště.
Číňan dnes dost často používá zmenšenou obdobu HF trafa z TV, dá se koupit na aliexpressu, je tam i to vazební trafo v různých provedeních, jiskřiště, nebo i hotové desky v různých variantách napájení, kdyby někdo potřeboval, ale tyto věci jsem nezkoušel.
Podobné řešení, HF trafo, jiskřiště ale jiný typ vazebního trafa je vidět např https://rellik.rajce.idnes.cz/PARTNER_T … r_Fantasy#

Offline

 

#45 31-08-2019 19:03:35

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 390

Re: SMA-130 oprava tranzistorového měniče

Chci se zeptat na radu k tomuto spínanému zdroji .

http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_schema_-zdroje_detail_w.jpg

Vyobrazený zdroj je použit jako zdroj napájecích napětí výkonového měniče TIG .Má výkon cca 30W . a Výstupní napětí +15V ,-15V,a +5V.


Zdroj je buzen PWM regulátorem CS 3843B a vykazuje na vývodu Vcc tedy pin č. 7 hodnotu napětí 0,25V při napájení přes rezistor R37 200k .
při použití laboratorního  zdroje s napětím 0-30 V jsem předřadil místo R37 odpor 1,8 kohmu a při plném napětí zdroje jsem měl napětí na svorce pin č.7 pouze 1,88 v . Tedy proud tekoucí odporem R=1k8 byl  I = ( 31,8-1,88)/1800 = 0,01666a tedy 16,6 mA.
Podle charakteristiky ( hystereze obvodu CS 3843B typu je start činnosti obvodu na hodnotě napětí ( 7.8 8.4 9.0 V) 7,8 až 9 V a při proudu menším jak 15mA.

Provedl jsem tedy ještě jedno měření startovacího proudu v tomto obvodu a to při hodnotě R=680 ohmů.
tam mi měření dalo tyto výsledky : Unapájecí = 31,8 V , napětí na pin 7 pak bylo 5,14V . Takže proud obvodem byl
I = (31,8-8,14)/ 680 = 0,0387 A .
tedy proud přesahující hodnotu startovacího proudu obvodu a přitom se mi neobjevilo napětí Vref na pin 8 . To mělo být  5V.

Takže prosím ty z vás co mají zkušenosti s tímto typem obvodů , zda jsem vyčerpal identifikaci závady  a zda souhlasíte , že vada je v samotném integrovaném obvodu .
nebo , zda je potřeba ještě nějaké měření udělat , než rozhodnu o výměně tohoto integrovaného obvodu za nový .

Děkuji za Vaše názory k tomuto postupu identifikace závady tohoto PWM obvodu .

naměřené vlastnosti trafa :
vinutí s 200závity .......5,38 mH ,     3,79 ohmu
vinutí s 12 závity ......20,87 uH ,  303 m ohmu
vinutí s 22 závity ......71,78 uH,   162 m ohmu
vinutí s 22 závity ......69,92 uH ,  131 m ohmů.
To tzarfo jsem měřil bez vyletování z tištěného spoje ...mohou tam být tedy nepřesnosti vlivem okolních součástek.

Trafo se tedy zdá , že je v pořádku a nemá závitový zkrat . Nemám zatím jiné na porovnání.
Taky bych uvítal nějaký komentář k prvku IC3, EL817. Jakou zastává funkci v tomto zdroji . Abych přijal radu od těch z Vás, co už mají tento typ zpětné vazby zvládnutý.

Děkuji všem za rady . Určitě si je přečtou i další z Vás .

Editoval JaroslavPavel (31-08-2019 19:37:11)

Offline

 

#46 31-08-2019 20:45:21

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 390

Re: SMA-130 oprava tranzistorového měniče

Ještě související dotaz:
V Evropě není obvod CS3843b ke koupi . mají jej na Ali expresu , ale od nich bude trvat doprava cca 14 dní.

Dotaz je tedy tento: Mohu si dovolit zaměnit původní obvod za UC 3843 , ten je v Evropě dostupný a první pracovní den jej mohu montovat do zařízení .

Prosím o pomoc při vyhodnocení zda je tato náhrada možná . Pokud ano proč , pokud ne , tak taky proč? .Které parametry by se měly co nejvíce shodovat.


Děkuji , určitě se toto taky bude hodit i dalším čtenářům.

Editoval JaroslavPavel (31-08-2019 20:47:40)

Offline

 

#47 01-09-2019 14:10:40

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 390

Re: SMA-130 oprava tranzistorového měniče

Pane bobobo, kdysi jste napsal komentář kolegovi :

bobobo napsal(a):

Ale bourači . Na to jsem starej . Nemá cenu psát k nesmyslům , pokud nejsi vyzván . Sám ať si sobě zničí co chce . On nešíří teorie , skoro žádné nezná a zvláště nešíří škodlivé , jako varok . Až bude lidi navádět k blbostem , pak se běžně ozvu ."

To jste uvedl v souvislosti s tam řešenými technickými otázkami.
Je tedy nyní vhodné se Vás zeptat , zda výše vyjádřené úvahy( zde v tomto vlákně
jsou použitelné nebo jsou k zahození ........
říkal jste že je Vás potřeba vyzvat ... tak se Vás ptám . Co Vy na to, pane ?
Někde jsem postřehl , že jste prohlásil, že se takovouto prací živíte , tak by jste mohl mít zkušenosti a podělit se .
Je to možné?

Editoval JaroslavPavel (01-09-2019 20:47:47)

Offline

 

#48 01-09-2019 20:08:48

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 390

Re: SMA-130 oprava tranzistorového měniče

Tak jsem si objednal UC3843AD8TR
říkají , že má napájecí napětí 30 V , startuje při 7,6 V a výstupní napětí má 15V /1A.
Ten výstup jsem kontroloval podle MOISFETu 2SK3878, který má psané budící napětí +- 30 V , takže jsem s tímto budičem na polovině VGSS.
Jinak je v katalogu taky označen jako Low Start-up and operation cuurrent .
Tedy podmínka nutná pro rozběhnutí PWM. Navíc jsem přijal tu myšlenku , že snížím rezistor R37, bude-li to nutné , aby se obvod rozběhl .

O výsledku záměny obvodů podám zprávu ...případně zda byla nutná úprava pro rozběh obvodu .
Rozhodl jsem se jít do situace pokus ---omyl ,když není žádná adekvátní rada od zkušenějších.

Offline

 

#49 06-09-2019 19:30:41

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 390

Re: SMA-130 oprava tranzistorového měniče

http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_schema_miorni__2w.jpg
Slíbil jsem poskytnout výsledky z měření náhradního obvodu .
Provedl jsem náhradu CS 3843B a místo něj jsem použil UC 3843AD8TR s parametry (napájecí napětí max 30V , spíná při 7,6V , výstup 15V,1A.)
První zápis obsahuje výsledky měření , kdy jsem zjišťoval funkci vnitřních zdrojů a funkci referenční zenerky. Pro srovnání původní ho a náhradního obvodu.
Po tomto prověření jsem si mohl dovolit provést další zkoušku podle zapojená na druhém obraze .
To už je zkouška celkové funkčnosti obvodu použitého jako náhrada za  CS 3843B.


http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_upravy_zapojeni_w.jpg

Zde je pouze provedení bezpečného obvodu s napětím 314 V a zapojeného tak ,
abych při měření pracoval v režimu dvojité izolace obvodů a neutrpěl úraz při jednopólovém dotyku s napětím zdroje (314 V) .
Pro zatížení zdroje jsem použil ..připojil ventilátor 24V /0,41A .  taktéž jsem připojil i signalizační diody, abych viděl ,
že budou hlásit přítomnost napájecího napětí a také že budou hlásit nezapojené tepelné čidlo z chladiče tranzistorů,
který je zatím demontovaný mimo desku .


Závěr z těchto zkoušek:
Obvod UC3843 je plnohodnotná náhrada za obvod Cs 3843b.


Takže, i když ti z Vás , kteří tuto skutečnost již znají , ponechali proběhnout kontrolní měření opravňující k záměně těchto obvodů, musím konstatovat, že výsledky dopadly velmi dobře.

Zařízení se na uvedený náhradní zdroj rozběhlo a lze očekávat , že poběží i celý stroj , bude-li uveden pod napětí i koncový stupeň.

Editoval JaroslavPavel (06-09-2019 19:56:10)

Offline

 

#50 06-06-2020 09:18:17

JaroslavPavel
Člen
Registrovaný: 03-07-2017
Příspěvky: 390

Re: SMA-130 oprava tranzistorového měniče

Prosím pana pt.kbely zda by nemohl doplnit komentářem příspěvky #20 a #24 , kde u příspěvku #24 doplnil zapojení budičem tvořeným komplementárními tranzistory. Zda ten budič nepatří z tranzistorů stejné polarity (NPN) a  zapojené
jako "totem -pole" jak se označuje v anglické literatuře . Po zvětšení obrázků tam toto je vidět.
Mám totiž taky problém s tím , zda budič MOSFET u je "totem -pole" a to není totožné s komplementárním zapojením opačně pólovaných tranzistorů pracujících ve třídě B bez nastavení ss pracovního budu .

Editoval JaroslavPavel (06-06-2020 09:19:24)

Offline

 

Zápatí

O SvarFóru + Pravidla

Powered by PunBB

SVARFORUM diskusní fórum o svářečkách, svářečích a svařování kovů i plastů.
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 139  -  2023


Doporučujeme:  Dětské montérky a maskáče